Ronny Blust

Vice-rector Research-Full Professor

Foto ID

About Ronny Blust

Vice-rector Research

Full Professor

Statute & functions

Mandaten
  • vicerector
Zelfstandig academisch pers.
  • gewoon hoogleraar

Internal mandates

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan) Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.142
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653005
       032653344
Fax 032653004
       032653497
[email protected]

Contact

Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
G.U.761
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653005
       032653344
Fax 032653004
       032653497
[email protected]